לקבלת הצעת מחיר

השאירו את הפרטים:

  פרוטוקול מסירה

  פרוטוקול מסירה הינו מסמך אותו מכינים בעת סיור הנערך בין נציג הקבלן הבונה לרוכש הנכס. מטרתו היא לוודא שאין ליקויי בניה. במידה וקיימים כאלו אז הם נרשמים בסעיפים הקיימים. חתימה עליו מובילה למסירת הדירה במועד המוסכם. דורון סטרוד בדק מבנים היא חברה העוסקת בתחום וניתן לקבל ממנה מידע רלוונטי.

  פרוטוקול מסירה – מעורבות מומחה

  פרוטוקול מסירה הינו הליך חשוב וכדאי לערב מומחה לנושא בעל תעודה רשמית. הקבלן אינו יכול להתנגד לליווי כזה. נוכחותו מוסיפה בטחון רב לרוכש מאחר והוא מכיר את הנושא לעומק ויכול להצביע על ליקויים קיימים. הנושאים הנבדקים רבים וכוללים את מצב הדירה. מתקניה ואביזריה. הכול בהתאם להתחייבות הקבלן ולמפרט הרשום בחוזה הרכישה. כך, גודל החללים הפנימיים בפועל לעומת מה שנכתב בתוכניות. בנוסף, מערכות האינסטלציה, החשמל, התקשורת ואחרות, טיח וצבע, ריצוף, נגרות, אלומיניום, כלים סניטריים ועוד. חשיבות מיוחדת הינה לאיטום ואיתור נזילות – אם קיימות. במקרה ומתברר כי קיימים ליקויים חמורים המונעים אפשרות למגורים סבירים, אזי ניתן לעצור את פרוטוקול המסירה עד לתיקונם. שני הצדדים אמורים לחתום על הפרוטוקול.

  פתרונות שונים בעת גילוי ליקויים

  ניתן למצוא מספר פתרונות לבעיות קיימות. אחד מהם הינו המתנה עם הכניסה עד לתיקון הליקויים הקיימים. אם קיים לחץ זמנים אזי ניתן לקבל הבטחה בכתב של הקבלן לתיקונם תוך פרק זמן סביר. בעת נסיבות מורכבות – כדאי להימנע מהעברת התשלום האחרון לקבלן עד להסדרת כל הנושא. הדבר יכול לגרום לסוג של לחץ עליו ולסייע לקבל טיפול מהיר. צריך לזכור, כי גם הדיירים רוצים להיכנס לדירתם בהקדם האפשרי.

  שירות מחברה המנוהלת היטב

  דורון סטרוד בדק מבנים היא חברה המתמחה בתחום ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי עם יחס אישי. הוא מקיף וכולל ייעוץ סבלני לכל סיטואציה, ליווי בעת פרוטוקול מסירה ובהמשך, הכנת דו"ח מפורט, הגנה עליו בבוררויות ובבית משפט, עמידה בלוח זמנים, מחירים נוחים ועוד. מנהליה הינם בעלי ידע רב וניסיון עשיר המגיעים, בין היתר, מהתמחות ועיסוק בתחום, ממתן שירותים מעולים ללקוחות לאורך זמן ועוד. הם ישמחו להעמיד את יכולותיהם וכישוריהם לטובת נוספים.

  טופס פרוטוקול מסירת דירה מקבלן

  טופס פרוטוקול מסירת דירה מקבלן הינו מסמך אותו ממלאים שני הצדדים לעסקה. חתימה עליו מעידה כי הדירה נבדקה. על הטופס נרשמים ליקויי הבניה הקיימים. במידה ואין כאלו יוכל הקבלן למסור אותה במועד שנקבע. דורון סטרוד בדק מבנים היא חברה העוסקת בתחום וניתן לקבל ממנה מידע חשוב.

  טופס פרוטוקול מסירת דירה מקבלן – עם מספר סעיפים

  טופס פרוטוקול מסירת דירה מקבלן הינו מפורט ונכללים בו סעיפים שונים. בין היתר תיאור מטרת הבדיקה,  האלמנטים, המתקנים והאביזרים הנבדקים ומצבה הכללי, וכן, סיכום דברים ומקום לחתימה. האלמנטים הנבדקים כוללים את שטח הדירה בפועל לעומת הרשום בתוכניות, את נושאי האיטום, היעדר נזילות, ריצוף, טיח וצבע, עבודות נגרות, אלומיניום, אמבטיות ושירותים, ובעצם, כל האלמנטים עליהם התחייב הקבלן בעת חתימה על החוזה בהתאם למפרט המוצע והרשום בו. מומלץ לערב מומחה לבדק בית בעת הסיור מאחר והוא מכיר את כל הנושא לעומק. הוא יחזק מאוד את תחושת הביטחון של הקונה. צריך לומר, כי לקבלן אין זכות להתנגד להשתתפותו בהליך. פרוטוקול מסירה מהווה מסמך חשוב ובמידה ומתגלים בסיור ליקויים חמורים ניתן לעצור את הליך מסירת הדירה עד לתיקונם.

  פתרונות בעת גילוי ליקויים

  הפתרונות המוצעים בעת הימצאות לקויים מגוונים. במידה והם מעטים הם יבוצעו עד למועד הכניסה למגורים. אם הם חמורים ניתן לדחות את קבלת המפתח לתקופת זמן מוצעת וסבירה. האחריות למציאת פתרון מוסכם הינו על הקבלן. מומלץ לעכב את התשלום האחרון לקבלן עד לפתרון כל הבעיות מאחר וזהו עשוי להיות מנוף לחץ חשוב.

  שירות מחברה בעלת שם

  דורון סטרוד בדק מבנים היא חברה המתמחה בתחום ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי עם יחס אישי. הוא מקיף וכולל ייעוץ לכל לקוח מתלבט, ליווי בעת פרוטוקול מסירה, הגשת דו"ח מנומק ומצולם, עמידה בלוח זמנים, הגנה על דו"ח בבית משפט, מחירים נוחים ועוד. מנהליה הינם בעלי ידע רב וניסיון עשיר המגיעים, בין היתר, מהתמחות ועיסוק בתחום, ממתן שירותים מוצלחים ללקוחות לאורך שנים ועוד. הם ישמחו להעמיד את התשתית הקיימת במשרדם לטובת נוספים.

   

   

   

  לקבלת הצעת מחיר
  השאירו את הפרטים:

   שירות ממנהלי חברה מיומנים ומחויבים

   דורון סטרוד בדק מבנים היא חברה המתמחה בתחום ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי עם יחס אישי. הוא מקיף וכולל ייעוץ סבלני לכל לקוח, ליווי בעת פרוטוקול מסירה וככל הנדרש, הכנת דו"ח והגנה עליו, עמידה בלוח זמנים, מחירים נוחים ועוד. מנהליה הינם בעלי ידע רב וניסיון עשיר המגיעים, בין היתר, מהתמחות ועיסוק בתחום, ממתן שירותים איכותיים ללקוחות לאורך שנים ועוד. הם ישמחו לשרת נוספים.

    

   פרוטוקול ראשוני מסירת דירה – כולל סעיפים שונים

   פרוטוקול ראשוני מסירת דירה מכיל בתוכו סעיפים שונים. המטרה היא לוודא כי הנכס נקי ואין בו ליקויי בניה כלשהם. במידה וקיימים כאלו, הם נרשמים בסעיפים השונים. הבדיקה נעשית בצורה מקיפה וכוללת בין היתר את גודל השטח הקיים בפועל שאמור להתאים לזה המצוי בתוכניות. כן יבדקו מערכות האינסטלציה, החשמל, התקשורת והאחרות. בנוסף, איטום, ריצוף, טיח וצבע, נגרות, אלומיניום, כלים סניטריים ועוד. במידה וקיימים ליקויים חמורים, אזי ניתן לעצור את הליך המסירה עד לסיום תיקונם. פתרונות מקובלים אחרים הנבחרים כאשר הדיירים לחוצים להיכנס לדירה הינם קבלת הבטחה בכתב של הקבלן לתיקונם תוך פרק זמן סביר. מומלץ לרוב, להימנע מהעברת התשלום האחרון לקבלן עד להסדרת כל הנושא. זאת כדי ללחוץ עליו לטפל בבעיה בזריזות רבה.

   חשיבות לבדק בית מוקדם

   יש חשיבות רבה לעריכת בדק בית טרם הכניסה ואפילו טרם קיום הפרוטוקול הראשוני. הוא יכול לספק תמונת מצב אמיתית של הדירה. כך יוכל כל רוכש דירה לדעת בדיוק איזה נושאים יש לבדוק ועל אלו אחרים כדאי להתעקש. לחלופין, ליווי מומחה בעת קיום הפרוטוקול יכול אף הוא לתת מענה הולם. קבלן אינו יכול להתנגד לשיתופו בפגישה.

   פרוטוקול ראשוני מסירת דירה

   פרוטוקול ראשוני מסירת דירה הינו הליך הנעשה בין נציג הקבלן לרוכש הדירה. הוא נקרא גם הסכם מסירה ראשוני אשר מתווה דרך באשר לתיקונים הנדרשים מהקבלן טרם מסירת הדירה. והוא מהווה סיכום הפגישה בין שני הצדדים בתוספת חתימתם על המסמך. רשומים בו פרטים טכניים על מצב הדירה ותשתיותיה. מומלץ לערב במהלכו יועץ מלווה המומחה לנושא. דורון סטרוד בדק מבנים היא חברה העוסקת בתחום וניתן לקבל ממנה מידע רב.

   שירות מחברה בעלת מוניטין

   דורון סטרוד בדק מבנים היא חברה המתמחה בתחום ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי המלווה ביחס אישי. הוא מקיף וכולל ייעוץ, ליווי בעת פרוטוקול מסירה, הגשת דו"ח מנומק ומצולם, הגנה עליו בבוררויות ובבית משפט, עמידה בלוח זמנים, מחירים נוחים ועוד. מנהליה הינם בעלי ידע רב וניסיון מצטבר המגיעים, בין היתר, מהתמחות ועיסוק בתחום, ממתן שירותים מוצלחים ללקוחות לאורך זמן ועוד. הם ישמחו להעמיד את יכולותיהם המוכחות לטובת נוספים.

    

   פרוטוקול מסירת דירה – תיעוד ליקויים

   פרוטוקול מסירת דירה יכול לסייע רבות לגילוי ליקויים בזמן אמת. מעורבות בודק בעל הסמכה המצויד במכשור מתאים יכול לסייע רבות בגילוי ליקויים נסתרים. הוא יחזק את תחושת הביטחון לקונה. הקבלן המוכר ירצה להסתיר נזקים ולהמעיט בחשיבות אלו הקיימים. הקונה אינו בקיא היטב בכל הנושאים הללו ועלול להיפגע בגלל חוסר הידע. עלול להיווצר מצב שבו הוא נכנס לדירה ואז מתגלות נזילות חמורות. בסיטואציה כזאת התיקון קשה ומורכב יותר ופוגע  באיכות החיים. לקבלן אין זכות למנוע צירוף מומחה לסיור כזה. במקרה ומתגלים ליקויים חמורים שעלולים לשבש קשות את המגורים, אזי ניתן לעצור את פרוטוקול המסירה ולציין כי הדירה אינה ראויה למגורים בשלב זה. הוא יחודש לאחר תיקונם. יש לערוך דו"ח מסודר על הליקויים כולל העתק ללקוח.

   פתרונות מוצעים בעת גילוי ליקויים

   ניתן למצוא מספר אפשרויות לפתרון בעיות קיימות. הראשון הוא להמתין עם הכניסה עד לטיפול בבעיות הקיימות. אפשרות קיימת אחרת, בעת לחץ זמנים, היא לקבל הבטחה בכתב של הקבלן לתיקונם תוך פרק זמן סביר. מקובל להעביר תשלום אחרון לאחר ביצוע פרוטוקול מסירה. מומלץ לעכב אותו ככל האפשר עד לפתרון כל הבעיות המאפשרות כניסה נינוחה למגורים.

   פרוטוקול מסירת דירה

   פרוטוקול מסירת דירה הינו, למעשה, סיור הנערך בין הקבלן ורוכש הדירה טרם מסירתה לבעלותו. במהלכו ממלאים טופס בדיקת הדירה עליו חותמים שני הצדדים. המטרה היא קבלת אישור רשמי למצב הדירה ולהיעדר ליקויי בניה. מומלץ לצרף לפגישה מומחה לבדק בית. דורון סטרוד בדק מבנים היא חברה העוסקת בתחום וניתן לקבל ממנה מידע מפורט.

   מאמרים נוספים

   תקופת בדק

   תקופת בדק הינה תקופה אשר במהלכה חייב הקבלן לתקן ליקויים שהתגלו בנכס. תקופת  הבדק משתנה בין חלקים...

   קרא עוד
   בקר איכות בבניה

   בקרת איכות בניה בקרת איכות בניה נדרשת עבור רוכשי דירה חדשה. היא נעשית על ידי מומחים לנושא בעלי...

   קרא עוד
   בית תוכנה לקידום אתרים
   דילוג לתוכן